Tham quan "vương quốc" quýt hồng Lai Vung trĩu quả vào vụ tết

VIDEOS 06/01/2023 - 08:50

Bên cạnh điều kiện tự nhiên thuận lợi, những năm gần đây các nhà vườn ở Lai Vung còn trồng quýt theo tiêu chuẩn VietGAP, hạn chế xịt thuốc bảo vệ thực vật, bón phân theo quy trình giúp cây trái ít bệnh, bảo đảm an toàn cho người tiêu dùng.

An Nguyên - Bích Thoa

CÁC KÊNH VIDEO

cachecache getListSubcate BAOPNO_NEWS_SUBCATEthoisuvideo p_strCate1=video-news p_strCate2=thoi-su-video intTotalCached=140

cachecache BAOPNO_GET_NEWS_FEATURE_BY_CATEvideonewsvi /strCate=videonews