Kết quả tìm kiếm cho "ky hop 49"

Kết quả 1 - 12 trong khoảng 1

  • Xung quanh việc lấy phiếu tín nhiệm 49 chức danh

    19-05-2013 17:20:00

    Lấy phiếu tín nhiệm các chức danh chủ chốt là việc làm hệ trọng, phải bảo đảm dân chủ, tôn trọng quyền con người. Do vậy, các đại biểu Quốc hội phải thực sự khách quan, công tâm khi bỏ lá phiếu của mình, nếu không việc lấy phiếu tín nhiệm sẽ trở thành hình thức.