Ông Võ Văn Thưởng được giới thiệu giữ chức Chủ tịch nước

02/03/2023 - 09:31

PNO - Ông Võ Văn Thưởng - Thường trực Ban Bí thư - được giới thiệu để Quốc hội khóa XV bầu giữ chức vụ Chủ tịch nước.

Ông Võ Văn Thưởng được giới thiệu để Quốc hội bầu giữ chức Chủ tịch nước
Ông Võ Văn Thưởng được giới thiệu để Quốc hội bầu giữ chức Chủ tịch nước

Ngày 2/3, Quốc hội khóa XV đã khai mạc Kỳ họp bất thường lần thứ 4. Kỳ họp tiến hành kiện toàn nhân sự Chủ tịch nước. 

Tại phiên họp, Phó chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã đọc tờ trình của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, trình Quốc hội xem xét bầu ông Võ Văn Thưởng giữ chức Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhiệm kỳ 2021 - 2026. 

Trước đó, chiều ngày 1/3, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã họp để xem xét và cho ý kiến về công tác cán bộ. Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã quyết định giới thiệu nhân sự để bầu giữ chức Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Tại Kỳ họp bất thường lần thứ 3, Quốc hội khóa XV, Quốc hội đã miễn nhiệm Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc.

Ông Võ Văn Thưởng sinh ngày 13/12/1970, quê quán tại xã An Phước, huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long. Ông là Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư khóa XIII; ĐBQH khóa XV thuộc đoàn Đại biểu Quốc hội TP Đà Nẵng.

Tóm tắt quá trình công tác:

Từ 1992 - 1993: Phó bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường đại học Tổng hợp TPHCM, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam.

Từ năm 1993 - 2004: Công tác tại Thành đoàn TPHCM, trải qua nhiều chức vụ như: cán bộ Thành đoàn; Phó Trưởng ban, Trưởng ban; Phó bí thư, Bí thư Thành đoàn TPHCM; Chủ tịch Hội Sinh viên TPHCM; Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên TPHCM; Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ TPHCM...

Từ 11/2004 - 10/2006: Bí thư Quận ủy quận 12, TPHCM.

Từ 10/2006 - 12/2010: Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn (từ 1/2007), Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc gia về Thanh niên Việt Nam; ĐBQH khóa XII.

Từ 1/2011 - 4/2014: Ủy viên Trung ương Đảng; Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi (từ tháng 8/2011).

Từ 4/2014 - 1/2016: Ủy viên Trung ương Đảng, Phó bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM.

Từ 2/2016 - 1/2021: Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; thành viên Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng; phụ trách Hội đồng Khoa học các Ban Đảng Trung ương và Hội đồng Lý luận, phê bình văn học nghệ thuật Trung ương; Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch (từ tháng 1/2019); Đại biểu Quốc hội khóa XIV (tháng 7/2016).

Tháng 2/2021: Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Phó trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng (3/2021)

Tháng 6/2021: Hội đồng bầu cử Quốc gia công bố trúng cử Đại biểu Quốc hội khóa XV.

Minh Quang

 
TIN MỚI