Ông Phan Văn Mãi đắc cử Chủ tịch UBND TPHCM

24/08/2021 - 13:12

PNO - Sáng 24/8, tại kỳ họp thứ 2 - kỳ họp chuyên đề của HĐND TPHCM khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026, ông Phan Văn Mãi - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội TPHCM - đã đắc cử chức danh Chủ tịch UBND TPHCM, nhiệm kỳ 2021-2026.

Với 87/89 đại biểu có mặt tại kỳ họp thứ 2 HĐND TPHCM khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 bỏ phiếu bầu, ông Phan Văn Mãi đã trúng cử chức Chủ tịch UBND TPHCM, thay ông Nguyễn Thành Phong được Bộ Chính trị điều động làm Phó ban Kinh tế Trung ương.

Bí thư thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên cảm ơn và chúc ông Nguyễn Thành Phong nhận nhiệm vụ công tác mới
Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên cảm ơn và chúc ông Nguyễn Thành Phong nhận nhiệm vụ công tác mới

Ông Phan Văn Mãi sinh ngày 25/2/1973 tại xã Thạnh Phú Đông, huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre, là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII, XIII; Đại biểu Quốc hội khóa XV.

Ông Mãi có trình độ Cử nhân tiếng Anh, Cử nhân kinh tế, Thạc sĩ quản lý kinh tế; Cao cấp lý luận chính trị. Ông là cán bộ trưởng thành từ công tác Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, từng trải qua các chức vụ: Bí thư Tỉnh đoàn Bến Tre, Bí thư Trung ương Đoàn, Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Phó bí thư Tỉnh ủy Bến Tre, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bến Tre, Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre, Chủ tịch HĐND tỉnh Bến Tre.

Ngày 1/6/2021, ông Phan Văn Mãi được Bộ Chính trị điều động và chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thành ủy và phân công giữ chức vụ Phó bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM thay ông Trần Lưu Quang (được điều động giữ chức Bí thư Thành ủy TP. Hải Phòng).

Tân chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi

Chương trình hành động của Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi

Rèn luyện về tư tưởng chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống:

- Luôn kiên định lập trường tư tưởng chính trị, tuyệt đối trung thành với chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh; nghiêm túc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, Chỉ thị 05 và những điều đảng viên không được làm.

- Giữ gìn phẩm chất đạo đức trong sạch, không cơ hội, vụ lợi; sống giản dị, khiêm tốn, gần gũi quần chúng; luôn tiếp thu, lắng nghe ý kiến của mọi người với tinh thần cầu thị, không bảo thủ, định kiến; gương mẫu, cẩn trọng trong sinh hoạt, công tác, quan hệ xã hội.

- Thực hiện nghiêm các quy định về nêu gương và luôn có ý thức giữ gìn, thể hiện sự nêu gương trước đồng chí, đồng nghiệp, nơi làm việc và nơi cư trú.

- Chủ động, sáng tạo, quyết liệt, trách nhiệm trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ. Tích cực phát huy trí tuệ tập thể, truyền cảm hứng, tạo sự lan tỏa từ thành phố đến cơ sở, kiên trì hành động vì sự phát triển của thành phố.

Thực hiện chức trách, nhiệm vụ là Chủ tịch UBND TPHCM:

Thực hiện đầy đủ nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ tịch UBND Thành phố theo Luật Tổ chức chính quyền địa phương và các quy định có liên quan; tiếp tục kế thừa và thực hiện chương trình hành động của Chủ tịch UBND thành phố được trình bày tại kỳ họp lần thứ nhất HĐND TP nhiệm kỳ 2021-2026. Trong đó, tập trung các nhiệm vụ trọng tâm sau:

- Tập trung chỉ đạo quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 nhằm thực hiện được mục tiêu Nghị quyết số 86/NQ-CP ngày 6/8/2021 của Chính phủ, Công điện số 1099/CĐ-TTg ngày 22/8/2021 của Thủ tướng Chính phủ để cải thiện tình hình, tiến đến kiểm soát dịch bệnh; tập trung cao công tác điều trị, giảm tử vong; ổn định xã hội, chăm lo tốt hơn đời sống nhân dân, nhất là người nghèo và người có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn Thành phố.

- Xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội thích ứng với điều kiện phòng, chống dịch và bình thường mới, gắn với sự kiên trì, quyết liệt thực hiện các nhiệm vụ, mục tiêu Nghị quyết Đại hội XI của Đảng bộ Thành phố nhiệm kỳ 2020-2025 và Nghị quyết của HĐND Thành phố nhiệm kỳ 2021-2026.

- Nghiên cứu, đề xuất các cơ chế, chính sách, giải pháp mới để huy động tối đa các nguồn lực, nhất là nguồn lực con người phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội, ổn định và nâng cao chất lượng cuộc sống cho nhân dân Thành phố.

Tân Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi cho biết, ông rất mong nhận được sự tín nhiệm, ủng hộ và góp ý của người dân Thành phố để ông bổ sung hoàn thiện chương trình hành động của mình; cố gắng hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ, chức trách được giao, góp phần xây dựng sự phát triển chung của Thành phố.

Ông Phan Văn Mãi (trái) - tân Chủ tịch UBND TPHCM cố gắng hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ, chức trách được giao, góp phần xây dựng sự phát triển chung của thành phố.
Ông Phan Văn Mãi (trái) - tân Chủ tịch UBND TPHCM - cam kết cố gắng hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ, chức trách được giao, góp phần xây dựng sự phát triển chung của Thành phố

Quá trình công tác của ông Phan Văn Mãi

Từ năm 1995 đến 1997: chuyên viên Phòng Ngoại vụ, Văn phòng UBND tỉnh Bến Tre; Bí thư Tỉnh đoàn Bến Tre; đại biểu HĐND tỉnh Bến Tre; tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ Bến Tre.

Từ 1997-2008: Bí thư Đoàn ủy Văn phòng UBND tỉnh Bến Tre; Bí thư Tỉnh đoàn Bến Tre; Tỉnh ủy viên Tỉnh ủy Bến Tre.

Từ 2008-2011: Bí thư Trung ương Đoàn khóa IX.

Từ tháng 1/2012 - tháng 3/2014: Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn; Phó bí thư Đảng ủy Trung ương Đoàn kiêm Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam.

Tháng 3/2014: ông được điều động về tỉnh Bến Tre và giữ chức vụ Phó bí thư Tỉnh ủy khóa IX, nhiệm kỳ 2010-2015.

Tháng 10/2015: ông tái đắc cử Phó bí thư Tỉnh ủy Bến Tre khóa X, nhiệm kỳ 2015-2020.

Từ tháng 11/2015 - 7/2019: Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bến Tre khóa X, nhiệm kỳ 2015-2020.

Tháng 1/2016: Tại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, ông Phan Văn Mãi được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.

Tháng 1/2019: ông được bầu giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh Bến Tre nhiệm kỳ 2016-2021.

Từ tháng 7/2019 - 10/2020: ông Phan Văn Mãi được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre khóa X, nhiệm kỳ 2015-2020.

Tháng 10/2020: ông tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy khóa XI, nhiệm kỳ 2020-2025.

Tháng 1/2021, tại Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, ông Phan Văn Mãi được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

Ngày 1/6/2021, ông được Bộ Chính trị điều động và phân công tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thành ủy và giữ chức Phó bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM.

Tháng 6/2021, ông Phan Văn Mãi trúng cử Đại biểu Quốc hội khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026.

Tuyết Dân

 
TIN MỚI