Nhiều sai phạm tại Sở Tài nguyên Môi trường TPHCM

03/02/2023 - 17:12

PNO - Thanh tra TPHCM vừa có kết luận thanh tra về trách nhiệm Thủ trưởng trong việc chấp hành pháp luật thanh tra, tiếp công dân, tranh chấp, khiếu nại, tố cáo tại Sở Tài nguyên Môi trường TPHCM.

Theo kết luận thanh tra, trong 3 năm (từ 2019 đến 2021), Sở Tài nguyên Môi trường (TNMT) TPHCM đã có nhiều nỗ lực, chủ động thực hiện nhiệm vụ. Tuy nhiên, Sở vẫn còn một số tồn tại, hạn chế, thiếu sót và vi phạm.

Cụ thể, giám sát hoạt động của đoàn thanh tra chưa đúng, chưa đầy đủ; không lập kế hoạch giám sát, báo cáo kết quả giám sát, dẫn đến thiếu đôn đốc, nhắc nhở kịp thời những thiếu sót, vi phạm về tiến độ, trình tự, thủ tục thanh tra.

Sở và Văn phòng đăng ký đất đai TP chưa ban hành quy chế tiếp công dân; chưa thực hiện đầy đủ thông báo kết quả giải quyết công dân theo quy định.

Chưa thực hiện việc theo dõi, đôn đốc, kiểm tra chặt chẽ việc xử lý đơn và giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo, tranh chấp, kiến nghị, phản ánh thuộc thẩm quyền nên dẫn đến số lượng lớn đơn còn tồn đọng, chưa có kết quả giải quyết, vi phạm thời hạn xử lý đơn trong thời gian dài. 

Sở TNMT TPHCM có nhiều thiếu sót trong công tác giải quyết khiếu nại,
Sở TNMT TPHCM có nhiều thiếu sót trong công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Lãnh đạo Sở giao nhiệm vụ cho Thanh tra Sở, Thanh tra Sở giao cho cán bộ thực hiện không bằng văn bản, không xác định thời hạn cụ thể, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra chưa thường xuyên, năng lực, nghiệp vụ chuyên môn của cán bộ còn hạn chế khi thực hiện việc xử lý đơn.

Đối với công tác giải quyết khiếu nại, giải quyết tranh chấp Sở TNMT vi phạm phổ biến nhất là thời hạn giải quyết, xử lý. Đặc biệt là trong vai trò tham mưu cho Chủ tịch UBND thành phố giải quyết khiếu nại. 

Ngoài ra, Sở còn những thiếu sót khác về trình tự, thủ tục như: ban hành văn bản trả lời công dân không đủ điều kiện thụ lý giải quyết về hình thức không thống nhất; không tham mưu UBND thành phố giải quyết tranh chấp đất đai bằng quyết định mà bằng văn bản chỉ đạo.

Nguyên nhân chủ quan là do công tác theo dõi, đôn đốc, kiểm tra chưa thường xuyên, do thiếu trách nhiệm và năng lực, nghiệp vụ chuyên môn còn hạn chế của cán bộ thực hiện nhiệm vụ. 

Đối với việc thực hiện nhiệm vụ được UBND TPHCM, Chủ tịch UBND TP nhìn chung Sở TNMT thực hiện còn chậm làm ảnh hưởng đến hiệu lực, hiệu quả chỉ đạo, điều hành của TP. 

Trước các vi phạm trên, Chánh Thanh tra thành phố kiến nghị và được Phó Chủ tịch UBND TPHCM Bùi Xuân Cường kết luận, chỉ đạo giao Giám đốc Sở TNMT chấn chỉnh những sai phạm trên.

Tổ chức kiểm điểm trách nhiệm đối với tập thể, cá nhân thuộc Sở có liên quan đến những thiếu sót, hạn chế, vi phạm. Giao Giám đốc Sở Nội vụ tổ chức kiểm điểm nghiêm túc rút kinh nghiệm đối với lãnh đạo Sở TNMT qua các thời kỳ có liên quan về những thiếu sót, hạn chế, vi phạm được nêu tại phần kết luận thanh tra, báo cáo kết quả cho UBND TPHCM. 

Bích Trần

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI