Phóng sinh như thế khác nào sát sinh

VIDEO 05/02/2023 - 16:05

Chim sau khi được phóng sinh, một số con đã không thể bay, người dân phải nhặt, sau đó đưa lên các cành cây thấp trong khuôn viên chùa. Ở một số gốc cây còn có nhiều xác chim đã chết.

Thành Lâm - Tam Nguyên

CÁC KÊNH VIDEO