Mứt dừa ngoài mùng của má

PNO - Khi con cái của má đứa khăn gói đi học, đi làm xa, hết mùng, má lại làm thêm mẻ mứt dừa, chia thành túi nhỏ, đặt vào hành lý của con.

 

 

0:000:00

 

 


 

Giọng đọc: Thu Mai

Bài: Huỳnh Hằng

 
TIN MỚI