Măng vòi ơi…

04/11/2022 - 11:53

PNO - Bây giờ chắc không ai còn ăn măng vòi hay đủ rảnh rang để đi bẻ măng vòi. Măng vòi cũng đâu còn nhiều, do tre giờ đã hiếm.

 

 

0:000:00

  

 

Giọng đọc: Lee Nguyễn

Nội dung: Y Nguyên

 
TIN MỚI