Tháng Tư, ngày đó...

Kỷ vật chiến tranh thấm đẫm yêu thương và khát vọng

30/04/2022 - 07:59

PNO - Những bảo vật vô giá đi cùng tháng năm luôn mang theo những câu chuyện tình người, lòng người...

 

 

0:000:00

 


Voice: Diễm Chi

Bài: Khôi Nguyên Thảo

 
TIN MỚI