Hội nghị hiệp thương giới thiệu 160 người ứng cử đại biểu HĐND TPHCM khóa X

09/02/2021 - 14:55

PNO - Trưa 9/2, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM tổ chức Hội nghị Hiệp thương lần thứ nhất thỏa thuận về cơ cấu, thành phần, số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) TPHCM khóa X, nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM Tô Thị Bích Châu giải thích những thay đổi trong cơ cấu HĐND TPHCM khóa X.
Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM Tô Thị Bích Châu giải thích những thay đổi trong cơ cấu HĐND TPHCM khóa X.

Căn cứ Tờ trình số 01/HĐND-VP ngày 4/2/2021 của Thường trực HĐND TPHCM về dự kiến cơ cấu, thành phần, số lượng đại biểu HĐND TPHCM khóa X với số lượng đại biểu được bầu là 95 đại biểu. Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM thống nhất giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND TPHCM khóa X là 160 đại biểu (khóa IX là 201 đại biểu).

Cơ cấu đại biểu của các cơ quan, tổ chức, đơn vị được giới thiệu là: 6 đại biểu khối Thành ủy (khóa IX là 7 đại biểu); 1 đại biểu chuyên trách HĐND (khóa IX là 10 đại biểu); 18 đại biểu cơ quan quản lý Nhà nước (khóa IX là 26 đại biểu); 9 đại biểu Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội (khóa IX là 10 đại biểu); 6 đại biểu lực lượng vũ trang (khóa IX là 6 đại biểu); 4 đại biểu cơ quan tư pháp (khóa IX là 4 đại biểu); 45 đại biểu TP. Thủ Đức, quận, huyện (khóa IX là 61 đại biểu); 13 đại biểu đơn vị sự nghiệp (khóa IX là 11 đại biểu); 6 đại biểu trí thức - văn nghệ sĩ (khóa IX là 17 đại biểu); 5 đại biểu cơ quan báo chí (khóa IX là 8 đại biểu), 12 đại biểu doanh nghiệp (khóa IX là 23 đại biểu); 7 đại biểu tôn giáo (khóa IX là 8 đại biểu); 10 đại biểu tự ứng cử (khóa IX là 10 đại biểu).

Trong đó, đảm bảo số dư, các tiêu chí định hướng về tỷ lệ đại biểu nữ (phấn đấu đạt trên 38%), đại biểu ngoài Đảng (phấn đấu không thấp hơn 10%), đại biểu dân tộc thiểu số (phấn đấu đạt trên 4%), đại biểu trẻ (dưới 40 tuổi, phấn đấu đạt trên 16%), tỷ lệ tái cử (phấn đấu đạt từ 30% trở lên), giảm tỷ lệ người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND ở các cơ quan quản lý Nhà nước so với nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Hiệp thương lần thứ nhất thống nhất giới thiệu 160 đại biểu ứng cử ĐBHĐND TPHCM khóa X.
Hiệp thương lần thứ nhất thống nhất giới thiệu 160 đại biểu ứng cử đại biểu HĐND TPHCM khóa X.

Tại Hội nghị, các đại biểu nêu sự đồng thuận cao về việc tăng gần như gấp đôi số đại biểu chuyên trách nhằm đảm bảo tăng cường vai trò giám sát của HĐND, vai trò các cơ quan HĐND và các đoàn thể chính trị - xã hội khi triển khai chính quyền đô thị, bỏ HĐND quận, phường.

Ngoài ra, các đại biểu cũng đặt vấn đề về việc quan tâm mời gọi nhân lực ở lĩnh vực khoa học công nghệ, đặc biệt là nguồn lao động trí thức đã học tập, có kinh nghiệm làm việc ở nước ngoài, nhất là trong đại dịch COVID-19 nhiều người đã hồi hương, mong muốn cống hiến cho quê hương, đất nước.

Chủ tịch Hội doanh nhân Cựu chiến binh Việt Nam Khương Minh Tuấn nêu vấn đề cơ cấu ĐBQH có 1 đại biểu cựu chiến binh nhưng cơ cấu đại biểu HĐND lại không có.

Do đó, ông Tuấn cho rằng: “TPHCM có hàng chục vạn cựu chiến binh sinh sống khắp các quận huyện của thành phố, họ không chỉ cống hiến xương máu cho đất nước trong thời chiến mà còn phát huy được vai trò trong thời bình. Nhiều người trở thành chủ các doanh nghiệp hoạt động thành công đóng góp nhiều cho địa phương. Đặc biệt trong dịch COVID-19, các cựu chiến binh với uy tín và tinh thần chiến đấu của mình đã tích cực tham gia công tác phòng, chống dịch ở địa phương, đi gõ cửa từng nhà để tuyên truyền, xác định các đối tượng cần cách ly; cũng như vận động, quyên góp để ủng hộ đồng bào miền Trung bị thiên tai bão lũ. Vì vậy, cần quan tâm đến đối tượng này trong cơ cấu HĐND TPHCM”.

Tam Bình

 
TIN MỚI