Thanh Phan - tròn cuộc chơi với sắc màu

19-09-2020 07:40:11
Với cộng đồng make up artist (MUA) Việt Nam nói riêng và giới làm nghề trang điểm trong nước nói chung, chẳng ai không biết và nể phục Thanh Phan.