Chuyện những cái chén vỡ

28/12/2022 - 19:06

PNO - Lúc nhỏ, có lẽ ai cũng từng vì đôi lần làm vỡ chén mà bị mắng cả nửa ngày, làm gì sai cũng bị lên án, hay chỉ một câu nói cũng bị sửa lưng…

 

 

0:000:00

 

 


Giọng đọc: Diễm Chi

Nội dung: Catherine Yến Phạm

 
TIN MỚI

cachecache BAOPNO_GET_NEWS_FEATURE_BY_CATEpodcastsvi /strCate=podcasts