TPHCM tổ chức nhiều chương trình "Đồng hành cùng bầu cử"

15/03/2021 - 07:22

PNO - Ngày 14/3 thông tin từ HĐND TPHCM cho biết, dự kiến, ngày 23/3, HĐND TPHCM khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021 sẽ tổ chức kỳ họp thứ 24.

Kỳ họp sẽ thảo luận, xem xét, thông qua nhiều tờ trình của UBND TPHCM trong đó có tờ trình về dự thảo nghị quyết quy định nội dung, mức chi hỗ trợ cho công tác phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 ở TPHCM.

Chủ tịch HĐND Nguyễn Thị Lệ phát biểu chỉ đạo - Ảnh: Công an TPHCM
Chủ tịch HĐND Nguyễn Thị Lệ phát biểu chỉ đạo về công tác bầu cử - Ảnh: Công an TPHCM

Thông tin từ Tiểu ban Nhân sự Ủy ban bầu cử TPHCM vào tối 14/3 cho biết:từ ngày 22/2 đến 17g ngày 14/3, Ủy ban bầu cử TPHCM đã nhận được 227 hồ sơ, trong đó có 54 hồ sơ ứng cử ĐBQH và 173 hồ sơ ứng cử ĐBHĐND TPHCM. Trong 54 hồ sơ ứng cử ĐBQH, có 16 hồ sơ tự ứng cử. Trong 173 hồ sơ ứng cử ĐBHĐND TPHCM, có 13 hồ sơ tự ứng cử. Có 8 cá nhân tự ứng cử 2 cấp ĐBQH khóa XV và ĐBHĐND TPHCM nhiệm kỳ 2021-2026. Có 19 cơ quan, tổ chức, đơn vị đã tổ chức hội nghị cử tri giới thiệu 21 người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và 60 cơ quan, tổ chức, đơn vị tổ chức hội nghị cử tri giới thiệu 64 người ứng cử đại biểu HĐND TPHCM nhiệm kỳ 2021-2026. 

Tại TP. Thủ Đức và năm huyện, xã, thị trấn, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng cấp đã tổ chức hướng dẫn các cơ quan, tổ chức, đơn vị tổ chức tốt hội nghị cử tri nơi công tác để giới thiệu người ứng cử đại biểu HĐND các cấp, đảm bảo đúng quy trình và cơ cấu theo quy định. Các đơn vị này cũng đã ban hành nghị quyết công bố số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử. 

Ủy ban Bầu cử TPHCM đã thông báo về thời gian, địa điểm tiếp nhận hồ sơ ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND TPHCM nhiệm kỳ 2021-2026; hướng dẫn mẫu hồ sơ ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; theo dõi việc nộp hồ sơ ứng cử, tự ứng cử và thông tin, báo cáo tiến độ đúng quy định…

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TPHCM đã xây dựng và triển khai kế hoạch tổ chức hội thi “Chọn người tiêu biểu đức, tài của nhân dân”, kế hoạch tổ chức các buổi tọa đàm với chủ đề “Đồng hành cùng bầu cử”.

Sau khi tiếp nhận hồ sơ ứng cử do Ủy ban Bầu cử TPHCM, TP. Thủ Đức và các huyện, xã, thị trấn bàn giao, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TPHCM, TP. Thủ Đức và các huyện xây dựng kế hoạch tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ hai để lập danh sách sơ bộ những người được giới thiệu ứng cử và tự ứng cử. Dự kiến, hội nghị hiệp thương lần thứ hai sẽ diễn ra ngày 18/3 và hồ sơ ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XV sẽ được gửi Hội đồng Bầu cử quốc gia trước ngày 19/3.

TPHCM có số đại biểu Quốc hội khóa XV được bầu là 30 người, từ 10 đơn vị bầu cử; có số đại biểu HĐND TPHCM được bầu là 95 người từ 32 đơn vị bầu cử; đại biểu HĐND TP. Thủ Đức được bầu là 40 người từ 13 đơn vị bầu cử. Theo kế hoạch, từ nay đến ngày 22/5, Ủy ban Bầu cử TPHCM thực hiện kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại một số địa phương, đơn vị. Ngày 23/5 kiểm tra việc tổ chức ngày bầu cử tại một số địa phương, đơn vị. Sau ngày 23/5 kiểm tra kết quả bầu cử tại một số địa phương, đơn vị. 

P.Vân

 
TIN MỚI