Kết quả tìm kiếm cho "ca hue thinh phong"

Kết quả 1 - 12 trong khoảng 1

  • Châu Hương Viên vẫn vẳng điệu buồn...

    Châu Hương Viên vẫn vẳng điệu buồn...

    16-05-2019 07:35:00

    Dù ca Huế vang danh khắp trời Nam, đất Tây, cách đối xử với Châu Hương Viên - nơi cụ Ưng Bình sống trọn cuộc đời với thi ca, với những câu hò Huế, sau khi rời quan trường, lại là điệu buồn hiu hắt.