Nâng cao năng lực và trách nhiệm nêu gương của lãnh đạo để xứng đáng với niềm tin của nhân dân

28/12/2019 - 18:50

PNO - Dự thảo văn kiện quan trọng của Đại hội Đảng bộ TPHCM kỳ này được công bố khá sớm so với các nhiệm kỳ trước.

Chiều 28/12, Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM đã tổ chức hội nghị công bố dự thảo lần 1 Báo cáo chính trị Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XI nhiệm kỳ 2020-2025. Hội nghị do Bí thư Thành uỷ TPHCM Nguyễn Thiện Nhân chủ trì, được tổ chức trực tuyến với 25 điểm cầu, gồm 1 điểm tại Trung tâm Hội nghị thành phố (quận 3) và tại mỗi quận huyện tổ chức 1 điểm cầu.

Hoàn chỉnh dự thảo trong tháng 9/2020

Giới thiệu về dự thảo, ông Trần Lưu Quang - Phó bí thư thường trực Thành ủy TPHCM - cho biết, chủ đề của Đại hội sắp tới sẽ xoay quanh nâng cao trách nhiệm nêu gương và năng lực lãnh đạo của Đảng bộ, xứng đáng với niềm tin của nhân dân.

Nang cao nang luc va trach nhiem neu guong cua lanh dao de xung dang voi niem tin cua nhan dan
Ông Trần Lưu Quang - Phó bí thư thường trực Thành ủy TPHCM giới thiệu dự thảo - Ảnh: Quốc Ngọc

Kết cấu của dự thảo lần 1 gồm 3 phần. Phần một là kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ X, đánh giá trên các lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo quốc phòng, an ninh, công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, kết quả thực hiện các chương trình đột phá của thành phố.

Phần hai là mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp 5 năm (2020-2025). Phần ba gồm 4 chương trình phát triển thành phố giai đoạn 2020-2025 và 2030 (chương trình đột phá đổi mới quản lý, phát triển hạ tầng, phát triển nhân lực - văn hóa và chương trình trọng điểm phát triển doanh nghiệp, khởi nghiệp sáng tạo và phát triển sản phẩm chủ lực TPHCM).

Theo ông Quang, việc tổ chức lấy ý kiến các ban Đảng, các bộ, ngành Trung ương; ban thường vụ quận ủy, huyện ủy, đảng ủy cấp trên cơ sở; chuyên gia, nhà khoa học; văn nghệ sĩ; cán bộ lãnh đạo, quản lý… góp ý cho dự thảo sẽ thực hiện trong tháng 2/2020. Dự thảo lần 2 sẽ được xem xét trình Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố trong thời gian này.

Trong tháng 5 và 6/2020, lấy ý kiến nhân dân thành phố để tiếp tục hoàn chỉnh dự thảo lần 3. Việc tiếp thu, hoàn chỉnh dự thảo lần 4 Báo cáo chính trị, trình xin ý kiến Bộ Chính trị dự kiến diễn ra trong tháng 7/2020.

Sau đó, tiếp thu ý kiến kết luận chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Thường vụ Thành ủy sẽ chỉ đạo bổ sung hoàn chỉnh Dự thảo Báo cáo chính trị trình Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố trong tháng 9/2020 để hoàn chỉnh trình Đại hội Đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XI nhiệm kỳ 2020-2025.

Chưa đồng bộ trong tinh thần: tất cả quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân

Bên cạnh các thành tựu tăng trưởng kinh tế, phát triển văn hoá xã hội, phát triển đô thị, quốc phòng an ninh, đối ngoại, hợp tác quốc tế… mà TPHCM đã đạt được nhờ sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương, cùng với sự năng động, sáng tạo, đoàn kết, quyết tâm vượt qua thử thách của Đảng bộ và nhân dân thành phố, phát biểu tại hội nghị, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân đặc biệt nhấn mạnh các nguyên nhân gây nên hạn chế, yếu kém và cơ chế xây dựng niềm tin từ nhân dân.

Nang cao nang luc va trach nhiem neu guong cua lanh dao de xung dang voi niem tin cua nhan dan
Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân đặc biệt nhấn mạnh các nguyên nhân gây nên hạn chế, yếu kém và cơ chế xây dựng niềm tin từ nhân dân - Ảnh: Quốc Ngọc

Theo đó, sự bất cập, không đồng bộ, chồng chéo giữa các quy định pháp luật, nhất là pháp luật về đầu tư, quy hoạch, đất đai, xây dựng, kinh doanh bất động sản đã ảnh hưởng không nhỏ đến tiến độ các dự án trên địa bàn. Từ đó ảnh hưởng môi trường đầu tư kinh doanh của thành phố.

Chưa có cơ chế đột phá trong công tác giải phóng mặt bằng; quy trình, thủ tục chậm ảnh hưởng đến thu hút đầu tư, tiến độ các công trình trọng điểm. Sự phối hợp giữa thành phố và các bộ ngành Trung ương còn tồn tại nhiều hạn chế, bất cập cần khắc phục.

Theo ông Nguyễn Thiện Nhân, cũng chưa có cơ chế đồng bộ từ Trung ương đến địa phương để nhân dân thực hiện đầy đủ quyền trong ý nghĩa tất cả quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân và để Đảng thực hiện đầy đủ trách nhiệm vừa là người lãnh đạo, vừa là người đầy tớ thật trung thành của người dân, chịu trách nhiệm trước dân về các quyết định của mình.

Ông cũng lưu ý dân số tăng nhanh, bình quân 5 năm tăng thêm 1 triệu người, đang tạo áp lực lớn trong phát triển hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội, trong quản lý đô thị của thành phố.

Theo dự thảo, việc phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và nhân dân trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ thành phố còn hạn chế. Chưa phát huy hết vai trò giám sát, phản biện của nhân dân, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội.

Một số cấp ủy và lãnh đạo đơn vị nhận thức chưa đầy đủ và quyết tâm chưa cao, còn ngại khó; mối quan hệ giữa Đảng, chính quyền với nhân dân chưa được sâu sắc; chưa thực hiện tốt tự phê bình, phê bình; một bộ phận cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức còn xa dân, quan liêu, vô cảm trước khó khăn, bức xúc của nhân dân.

Cơ chế đánh giá, xác định trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy và chính quyền các cấp chưa rõ, chưa tạo động lực mạnh cho người đứng đầu cấp ủy phát huy cao nhất vai trò và chịu trách nhiệm cao nhất về tình hình của địa phương và đơn vị của mình. Nhiều vụ việc phức tạp, liên quan đến nhiều cấp, nhiều ngành, xảy ra qua nhiều thời kỳ nên việc xem xét, xử lý kéo dài.

Cơ cấu sử dụng đất chưa phù hợp với cơ cấu kinh tế, chậm được thay đổi trong 20 năm qua. Hiệu quả sử dụng các nguồn lực nhà nước và nguồn lực xã hội đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội thành phố còn hạn chế.

Tỷ lệ điều tiết cho ngân sách thành phố liên tục giảm qua từng giai đoạn. Giai đoạn 2017 - 2020 giảm còn 18% làm cho thành phố thiếu nguồn lực tài chính để phát triển hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội trong thời gian dài.

Cơ chế chính sách tài chính, ngân sách đặc thù theo Nghị quyết 54 của Quốc hội chưa có điều kiện phát huy (nguồn vốn từ cổ phần hóa, bán nhà, đất của Trung ương trên địa bàn, các loại phí mới...).

Khoá trước, trong quá trình tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ X, Đảng bộ Thành phố đúc kết 5 bài học kinh nghiệm.

Thứ nhất, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, truyền thống cách mạng kiên cường, kiên trì, năng động, sáng tạo của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố trong thực hiện nhiệm vụ chính trị (đảm bảo quốc phòng, an ninh, phát triển kinh tế).

Quyết liệt, kiên trì trong đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát của cấp ủy có trọng tâm, trọng điểm, phù hợp tình hình thực tế thành phố để tạo các chuyển biến có tính đột phá. Vai trò lãnh đạo của Đảng, trách nhiệm của các cấp ủy, người đứng đầu là nhân tố quyết định thành công.

Bài học thứ hai, các chính sách phải đảm bảo an dân, tạo niềm tin trong lòng nhân dân, tăng cường sự đoàn kết, gắn bó giữa Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố, xây dựng thế trận lòng dân vững chắc, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội trong mọi tình huống.

Kịp thời ổn định tư tưởng, chia sẻ khó khăn, động viên tinh thần, tạo động lực làm việc cho cán bộ, đảng viên, công chức khi có các biến động của Thành phố.

Thứ ba, giữ gìn đoàn kết, phát huy sự năng động, sáng tạo và dám chịu trách nhiệm của Thành phố và những kiến nghị của Thành phố với Trung ương khi thực hiện nhiệm vụ vượt thẩm quyền của Thành phố.

Tranh thủ sự ủng hộ của Trung ương, mạnh dạn đề xuất, kiên trì đeo bám, kiến nghị các cơ chế, chính sách đặc thù để Thành phố phát triển nhanh, bền vững. Từng thời kỳ phải quan tâm xác định các điểm nghẽn cản trở sự phát triển của Thành phố và các nguồn lực nội địa và quốc tế cần khai thác mạnh mẽ. Phải coi liên kết vùng, hợp tác quốc tế với các đối tác chiến lược là yếu tố có ý nghĩa sống còn để đảm bảo sự phát triển bền vững của Thành phố.

Thứ tư, quan tâm công tác xây dựng Đảng, xem trọng việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, tăng cường, kỷ luật, kỷ cương trong Đảng, thực hiện nghiêm túc trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên. Các đồng chí bí thư cấp ủy và thủ trưởng đơn vị thực sự là tấm gương để cán bộ, đảng viên và nhân dân noi theo. Xây dựng đội ngũ cán bộ đủ năng lực, phẩm chất để lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ, phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân.

Và bài học thứ năm, cần tiếp tục hoàn thiện phương pháp lãnh đạo của cấp ủy đối với hoạt động của chính quyền cùng cấp và cụ thể hóa cơ chế Đảng chịu trách nhiệm trước nhân dân, trước pháp luật về các quyết định của mình. Phát huy mạnh mẽ vai trò giám sát, phản biện của nhân dân, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng.

Bí thư Nguyễn Thiện Nhân phân tích từng chữ trong mục tiêu phát triển tổng quát giai đoạn 2020-2025 và tầm nhìn đến năm 2030 của dự thảo, đó là: “Tăng cường xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, xứng đáng với niềm tin của Nhân dân.

Phát huy truyền thống đoàn kết, năng động, sáng tạo, nghĩa tình, phát huy hiệu quả mọi nguồn lực và tận dụng thời cơ cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước, giữ vững ổn định chính trị - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh.

Không ngừng đổi mới, sáng tạo, nâng cao năng suất lao động, năng lực cạnh tranh. Xây dựng thành phố thông minh, phát triển nhanh, bền vững, giữ vững vai trò đầu tàu kinh tế của cả nước. Đẩy mạnh phát triển văn hóa, tiến bộ, công bằng xã hội, nâng cao phúc lợi xã hội, xây dựng gia đình hạnh phúc.

TPHCM tiếp tục vì cả nước, cùng cả nước, vì hạnh phúc của Nhân dân, là một trung tâm kinh tế, văn hóa, giáo dục - đào tạo và khoa học - công nghệ có sức lan tỏa cao của cả nước và khu vực Đông Nam Á”.

Chiều cùng ngày, sau hội nghị công bố dự thảo lần 1 văn kiện Đại hội đảng, Sở Thông tin và Truyền thông cũng đã tổ chức công bố 10 sự kiện nổi bật của TPHCM trong năm 2019 trên tất cả các lĩnh vực.

Quốc Ngọc

Xem toàn vănTPHCM công bố dự thảo báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ

 
TIN MỚI