Một lần lỡ dại

06/08/2022 - 12:23

PNO - Tôi tin chắc rằng, trong cuộc đời người đàn ông từng lập gia đình, chẳng ai không lỡ một lần “say nắng”. Có người “say” túy lúy, có người “cảm nhẹ”. Nhưng dù say nắng một cách vô tình hay cố ý, là đã có tội với...

 

 

0:000:00

 

 


Giọng đọc: Thành Đạt

Bài: Lê Phi

Bài hát: Vị ngọt đôi môi (Ns Lê Hựu Hà, CS Quang Dũng)

 
TIN MỚI