Khắc phục tính hình thức trong học tập và làm theo Chủ tịch Hồ Chí Minh

29/10/2021 - 16:00

PNO - Các đơn vị phải khắc phục triệt để tính hình thức trong nội dung đăng ký cam kết việc học Bác, đồng thời phải thể hiện rõ việc làm theo Bác bằng từng phần việc cụ thể, trong đó chú trọng tính nêu gương của người đứng đầu...

Đó là chỉ đạo của Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM Phan Nguyễn Như Khuê tại Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị và biểu dương các tập thể, cá nhân thực hiện tốt việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2016-2021 của Thành ủy TP. Thủ Đức (TPHCM) diễn ra ngày 29/10.

Hội nghị tổ chức theo hình thức trực tuyến kết nối điểm cầu chính là Hội trường Thành ủy TP. Thủ Đức với 36 điểm cầu ở 34 phường và Bệnh viện Lê Văn Thịnh, Bệnh viện TP. Thủ Đức.

Theo Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM, để việc học tập và làm theo Bác ngày càng chất lượng, thiết thực, các cấp ủy Đảng và từng đảng viên thuộc Đảng bộ TP. Thủ Đức phải luôn xác định lấy chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng. Từ đó có giải pháp để nền tảng tư tưởng thể hiện đậm nét và thẩm thấu trong đời sống xã hội; để việc học tập, rèn luyện, tu dưỡng theo tấm gương Bác là nhu cầu thiết yếu của mọi tổ chức và cá nhân.

Đặc biệt, Đảng bộ TP. Thủ Đức phải tiếp tục nâng cao, đổi mới phương pháp học tập, lấy xây dựng làm chính; lưu tâm đến việc đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái. Cũng không nên chọn những vấn đề quá lớn lao, quá sức mà phải đi từ vấn đề đơn giản rồi phát triển theo từng cấp bậc…

Việc học tập và làm theo Bác không cần lớn lao, quá sức mà cần thể hiện ở những phần việc cụ thể, thiết thực.
Việc học tập và làm theo Bác không cần lớn lao, quá sức mà cần thể hiện ở những phần việc cụ thể, thiết thực

Trước đó, báo cáo tại Hội nghị, Phó bí thư Thường trực Thành ủy TP. Thủ Đức Nguyễn Phước Hưng cho biết, qua 5 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 05, các cấp ủy Đảng, cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ TP. Thủ Đức đã đạt nhiều kết quả tích cực về nhận thức và hành động. Trong đó, việc lựa chọn đúng nội dung, tổ chức thực hiện đúng thời điểm và đúng đối tượng có tác dụng vô cùng quan trọng, giúp đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh lan tỏa ngày càng sâu rộng; góp phần đấu tranh, ngăn chặn có hiệu quả các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ và âm mưu chống phá của các thế lực thù địch.

Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã được đội ngũ cán bộ, đảng viên, chiến sĩ lực lượng vũ trang, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn TP. Thủ Đức vận dụng và thể hiện rõ nét thông qua việc tích cực tham gia công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

Dịp này, Ban thường vụ Thành ủy TPHCM đã tặng bằng khen cho 6 tập thể, cá nhân; Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM tặng giấy khen cho 8 tập thể, cá nhân; và Ban Thường vụ Thành ủy TP. Thủ Đức khen thưởng cho 313 tập thể, cá nhân có thành tích nổi bật trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2016 - 2021.

Các tập thể, cá nhân xuất sắc nhận bằng khen của Thành ủy TPHCM.
Các tập thể, cá nhân xuất sắc nhận bằng khen của Thành ủy TPHCM

Trong 5 năm qua, TP. Thủ Đức đã có 86 gương điển hình được biểu dương, khen thưởng cấp TPHCM; 1.777 gương điển hình được khen thưởng cấp TP. Thủ Đức; hơn 10.000 gương điển hình được khen thưởng cấp cơ sở.

Tam Bình

 
TIN MỚI