Hành động ấm lòng của quán ăn giúp các shipper giảm áp lực bị “bom hàng”

VIDEO 05/03/2023 - 12:59

Hiểu được nỗi trăn trở của các tài xế, quán đã quyết định nhận lại món ăn mà khách không lấy, để phần nào giúp các shipper an tâm hơn khi làm việc. Ngoài ra, quán cũng hỗ trợ tiền ship hoặc đặt các cuốc xe mới khi shipper lấy thiếu món. 

Thu Hương - Tam Nguyên

CÁC KÊNH VIDEO