Gửi những ông chồng thích "tay vịn"

07/07/2022 - 12:20

PNO - Sẵn một người bạn chia sẻ về “bia tay vịn”, tôi hỏi các ông nhé, "bia tay vịn" có phải chỉ trong sáng thế này thôi không?

 

 

0:000:00

 

 

Giọng đọc: Nam Mai

Bài: P.V 

 
TIN MỚI