Dồn nỗi khổ con mọn cho mẹ già

06/07/2022 - 08:09

PNO - Bà đến tiệm sửa xe bởi chứng “bệnh” dây sên giãn, xe phun khói đen, và “có con kéc trong máy xe hay sao ấy”.

 

 

0:000:00

 


 

Giọng đọc: Diễm Chi

Bài: Trang Đào

Bài hát: Tình mẹ (NS: Nguyễn Nhất Huy - CS: Mỹ Tâm)

 
TIN MỚI