Du khách lội nước thích thú check-in phố cổ Hội An

Thời sự 04-12-2022

Đến sáng 4/12, nước ở phố cổ Hội An đã có phần rút bớt nhưng ở một số tuyến đường trũng thấp, tình trạng ngập vẫn diễn ra.

Thu Hương - Tam Nguyên

Gửi

CÁC KÊNH VIDEO