Kết quả tìm kiếm cho "world education"

Kết quả 1 - 12 trong khoảng 1

  • Du học hè 2020 - lớn lên sau mỗi chặng hành trình

    Du học hè 2020 - lớn lên sau mỗi chặng hành trình

    17-12-2019 08:59:00

    World-Education xây dựng các chương trình du học hè dựa trên quan điểm nâng cao tri thức, văn hóa, làm giàu vốn sống mỗi cá nhân thông qua việc rèn dũa kỹ năng tư duy độc lập, ý thức bảo vệ môi trường và tinh thần tập thể.