Kết quả tìm kiếm cho "web toon"

Kết quả 1 - 12 trong khoảng 1

  • VietNam comics day 2019 - Mở đường  cho thế hệ mới

    VietNam comics day 2019 - Mở đường cho thế hệ mới

    26-02-2019 11:53:00

    Dù đã tạo được những dấu ấn đáng kể, “nền truyện tranh” Việt Nam đến lúc này vẫn còn rất non trẻ. Chính những người trẻ tự tìm lối và tiếp tục gầy dựng niềm tin cho một thế hệ mới