Kết quả tìm kiếm cho "thong tu 17"

Kết quả 1 - 12 trong khoảng 1

  • Ngưng cấp phép dạy thêm, học thêm

    Ngưng cấp phép dạy thêm, học thêm

    03-10-2019 19:27:00

    Do một số điều khoản trong Thông tư 17/2012 quy định về dạy thêm, học thêm đã hết hiệu lực, cả nước sẽ phải ngưng cấp phép dạy thêm, học thêm.