Kết quả tìm kiếm cho "ngoi truong dac biet"

Kết quả 1 - 12 trong khoảng 1

  • Ở nơi không phân lớp và không có thời khóa biểu

    Ở nơi không phân lớp và không có thời khóa biểu

    26-04-2019 06:00:00

    Trẻ em được học ở ngôi trường đặc biệt, nơi ươm mầm cho thế hệ trẻ tự do sáng tạo cuộc đời mình, thay vì bị bó hẹp với việc học hành và lối tư duy đúng-sai, răm rắp tuân theo thầy cô.