Kết quả tìm kiếm cho "lo dao tao k pop"

Kết quả 1 - 12 trong khoảng 1

  • Nơi biến người thành cỗ máy

    Nơi biến người thành cỗ máy

    04-12-2019 07:32:00

    Việc đào tạo thần tượng ở Hàn Quốc đã được nâng lên tầm công nghiệp với những tiêu chuẩn khắc nghiệt. Trong những chiếc khuôn ấy, đến cảm xúc cá nhân cũng là thứ không được phép hiện diện hoặc cũng đóng khuôn.