Kết quả tìm kiếm cho "cang bao vinh"

Kết quả 1 - 12 trong khoảng 1

  • Khi 'sông vua' trở thành ao bèo

    Khi 'sông vua' trở thành ao bèo

    10-07-2019 08:34:00

    Sông Ngự Hà thoát nước cho khu vực nội thành, đồng thời khơi luồng đưa hàng hóa từ cảng Thanh Hà - Bao Vinh lên kinh thành Huế nhưng nay đang bị biến thành ao, tù đọng, ô nhiễm..