Nơi không có chúng ta

06/10/2022 - 18:37

PNO - Khanh cuối cùng cũng chỉ là một thứ ký sinh, không hơn không kém. Thậm chí, thứ ký sinh hèn hạ đó còn ăn bám vào số tiền trợ cấp hằng tháng Linh gửi cho hai đứa con.

 

 

0:000:00

 

 


 

Giọng đọc: Lee Nguyễn

Bài: Trần Huyền Trang

Bài hát: Nghìn trùng xa cách (NS: Phạm Duy - CS: Tấn Minh)

 
TIN MỚI

cachecache BAOPNO_GET_NEWS_FEATURE_BY_CATEpodcastsvi /strCate=podcasts