Nguyễn Võ Quỳnh Trang kháng cáo, xin giảm nhẹ hình phạt

VIDEO 16/12/2022 - 22:29

Mới đây, Nguyễn Võ Quỳnh Trang đã kháng cáo xin tòa phúc thẩm xem xét giảm nhẹ mức án tử hình. Các lý do được đưa ra trong đơn của bị cáo chưa được công bố.
 

Tam Nguyên - Minh Anh

CÁC KÊNH VIDEO