Nguyễn Thái Luyện khai gì ở tòa?

VIDEO 09/12/2022 - 13:40

Tại tòa bị cáo Luyện cho rằng hành vi trong cáo trạng và truy tố của viện kiểm soát là không đúng.

Bích Trần - Minh An - Thu Hương

CÁC KÊNH VIDEO