Người thân bịn rịn tiễn tân binh lên đường nhập ngũ

VIDEO 08/02/2023 - 14:46

Từ sáng sớm, hàng trăm người thân, bạn bè của các chiến sĩ đã tập trung trước cổng điểm giao nhận quân để chờ gặp mặt, tiễn các tân binh lên đường nhập ngũ.  

Minh An - Thu Hương

 

CÁC KÊNH VIDEO