Huyền thoại âm nhạc Nhật Bản nhận lời tham gia concert Hà Anh Tuấn vì điều gì?

VIDEO 26/12/2022 - 21:07

Nam ca sĩ Hà Anh Tuấn cho biết phải dùng một chút “khôn lanh” và sự chân thành mới thuyết phục được ông Kitaro nhận lời tham gia biểu diễn trong concert của mình.

Thu Hương - Tam Nguyên

CÁC KÊNH VIDEO