Đêm trắng

20/11/2022 - 21:00

PNO - Trong màn nước mắt, tôi vẫn thấy thấp thoáng nụ cười hiền của cha. Cha cười mà sao mắt cha cũng lấp loáng nước. Tôi biết mình đã được tha thứ.

 

 

0:000:00

 

 


 

Giọng đọc: Lee Nguyễn

Bài: Nguyên Hương

 
TIN MỚI