Biết sống sao với người siêu nhạy cảm?

20/09/2022 - 13:37

PNO - Sống với họ, những người siêu nhạy cảm, bạn sẽ biết thế nào là “vạ miệng”. Nói gì cũng sai, làm một đằng thì bị suy diễn một nẻo...

 

 

0:000:00

 

 

 

Giọng đọc: Diễm Chi

Bài: Thanh Tân

Bài hát: Ngày đó chúng mình (NS: Phạm Duy; CS: Tấn Minh - Khánh Linh

 
TIN MỚI