Menu

Trước khi ra pháp trường,hắn yêu cầu được uống ly cà phê, có lẽ cà phê sẽ giúp hắn bớt sợ hãi trước những giây phút cuối cùng của cuộc đời.
Trang 6 trong 7