TPHCM tích cực hỗ trợ phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo

08/03/2021 - 10:23

PNO - UBND TPHCM vừa ban hành quyết định phê duyệt Đề án Hỗ trợ phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo TPHCM giai đoạn 2021 - 2025.

Đề án hướng đến một số chỉ tiêu chính sẽ thực hiện vào cuối năm 2025, gồm: hỗ trợ nâng cao năng lực đổi mới sáng tạo cho 3.000 doanh nghiệp; hỗ trợ ươm tạo, phát triển 1.000 dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; hỗ trợ phát triển 100 doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tiếp cận nguồn vốn đầu tư mạo hiểm.

 

 

Đề án quan tâm thúc đẩy hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo từ trong nhà trường.
Đề án quan tâm thúc đẩy hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo từ trong nhà trường

Đề án tập trung xây dựng và triển khai 7 nhóm nhiệm vụ chính, gồm: 1 - Phát triển hạ tầng, dịch vụ hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; 2 - Nâng cao năng lực cho các thành phần hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, hình thành các hệ sinh thái đổi mới sáng tạo của các lĩnh vực, sản phẩm trọng điểm; 3 - Hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo phát triển sản phẩm và thị trường; 4 - Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa nâng cao năng suất, chất lượng và đổi mới sáng tạo; 5 - Thúc đẩy hoạt động đổi mới sáng tạo trong khu vực công; 6 - Thúc đẩy hoạt động hợp tác quốc tế khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; 7 - Truyền thông khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.

Đây là hệ thống các nhiệm vụ hỗ trợ sự gắn kết bền vững và hợp tác cùng phát triển giữa doanh nghiệp, trường - viện, Nhà nước, tổ chức hỗ trợ, tổ chức tài chính, các doanh nghiệp lớn có năng lực dẫn dắt thị trường và cộng đồng khởi nghiệp sáng tạo, góp phần phát triển để hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của TP có sức lan tỏa mạnh từ cộng đồng doanh nghiệp cho đến cộng đồng xã hội.

Đề án cũng nêu các dự án cụ thể để thực hiện các nhiệm vụ nêu trên. Điển hình như: dự án hình thành mạng lưới trung tâm khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; dự án hỗ trợ phát triển cơ sở vật chất - kỹ thuật phục vụ hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; dự án xây dựng các mô hình tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo theo tiêu chuẩn quốc tế; dự án đẩy mạnh hoạt động sàn giao dịch công nghệ hỗ trợ chuyển giao công nghệ và đổi mới sáng tạo; dự án tái cấu trúc các chương trình nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ (theo hướng lấy doanh nghiệp làm trung tâm)…

Trong đó, ưu tiên hỗ trợ hình thành hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trong các lĩnh vực trọng điểm, các công nghệ và các sản phẩm đổi mới sáng tạo có lợi thế cạnh tranh hoặc có tiềm năng phát triển của TP như: công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI), công nghệ tài chính (Fintech), công nghệ giáo dục (edtech), công nghệ in 3D, Robotics, nông nghiệp thông minh…

Sớm hình thành và đưa Viện Công nghệ tiên tiến và Đổi mới sáng tạo TPHCM đi vào hoạt động, gắn kết các đại học và doanh nghiệp phát triển, ứng dụng và chuyển giao các công nghệ tiên tiến, hỗ trợ phát triển các sản phẩm mục tiêu, hoạt động đổi mới sáng tạo của doanh nghiệp.

Đặc biệt là hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo phát triển sản phẩm và thị trường qua dự án hỗ trợ các cơ sở ươm tạo (từ các viện, trường, doanh nghiệp); tạo lập môi trường, không gian đô thị có các điều kiện, cơ sở vật chất đáp ứng nhu cầu thử nghiệm sản phẩm mới của các doanh nghiệp khởi nghiệp trong môi trường thực tế.

Bên cạnh đó là thúc đẩy hoạt động đổi mới sáng tạo trong khu vực công - thúc đẩy cơ quan quản lý nhà Nước ứng dụng khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo trong hoạt động nâng cao chất lượng quản lý nhà nước và kiến tạo hỗ trợ ngành, lĩnh vực phụ trách phát triển. Thúc đẩy hoạt động hợp tác quốc tế khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, đưa hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của TP tham gia vào mạng lưới của khu vực và thế giới. Thúc đẩy hoạt động liên kết hợp tác đổi mới sáng tạo, chia sẻ, thu hút nguồn lực, hỗ trợ các doanh nghiệp đổi mới sáng tạo vươn ra thị trường khu vực và quốc tế…

Tam Bình

 
TIN MỚI