TPHCM: thông qua 38 ứng cử viên ứng cử đại biểu Quốc hội khoá XV

17/04/2021 - 10:23

PNO - Sáng 17/4, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TPHCM tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ 3 để lựa chọn, lập danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội khoá XV.

Theo đó, hội nghị thống nhất 38 ứng cử viên đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV tại TPHCM.

Biểu quyết hình thức tín nhiệm bằng phiến kín tại Hội nghị
Biểu quyết hình thức tín nhiệm bằng phiếu kín tại Hội nghị

Trước đó, Hội nghị hiệp thương lần thứ hai đã thỏa thuận lập danh sách sơ bộ những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV là 52 người (trong đó có 16 người tự ứng cử). Sau đó, có 2 đơn xin rút tên khỏi danh sách ứng cử.

Từ ngày 21/3 đến 13/4, Ủy ban MTTQVN TPHCM đã triển khai tổ chức Hội nghị lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử đại biểu Quốc hội và người ứng cử đại biểu HĐND thành phố cũng như lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi công tác của người tự ứng cử.

Kết quả, tổng số người ứng cử đạt tỷ lệ tín nhiệm trên 50% là 39/50 người. Tổng số người ứng cử đạt tỷ lệ tín nhiệm dưới 50% là 11/50 người. Theo quy định, Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN thành phố đề xuất không đưa vào danh sách ứng cử 11 người có số phiếu tín nhiệm của cử tri nơi cư trú dưới 50%.

Bỏ phiếu tín nhiệm
Bỏ phiếu tín nhiệm

Hội nghị hiệp thương lần thứ ba bỏ phiếu kín tín nhiệm, theo đó lựa chọn và thông qua 38/39 người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV.

Theo điều chỉnh cơ cấu đại biểu Quốc hội khóa XV tại TPHCM, số đại biểu do Trung ương giới thiệu là 13 người (trước đây là 15 đại biểu). 

Như vậy, tại TPHCM có tổng cộng 51 ứng cử viên chính thức tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV; theo cơ cấu đại biểu, số lượng ứng cử viên được bầu sẽ là 30 người.

Cũng trong sáng 17/4, Hội nghị hiệp thương lần thứ 3 đã thống nhất lựa chọn và lập danh sách 159 ứng cử viên đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu HĐND TPHCM khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026.

Trước đó, Hội nghị hiệp thương lần thứ hai đã thỏa thuận lập danh sách sơ bộ 172 người (trong đó có 13 người tự ứng cử). Sau đó, có 3 đơn xin rút tên khỏi danh sách ứng cử. Đến thời điểm tổ chức hội nghị lấy ý kiến và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú, tổng số người ứng cử đại biểu HĐND TPHCM khóa X được tổ chức lấy ý kiến là 169 người (trong đó có 10 người tự ứng cử).

Tại các hội nghị lấy ý kiến của cử tri nơi cư trú đối với 169 người ứng cử đại biểu HĐND Thành phố khóa X, tổng số người ứng cử đạt tỷ lệ tín nhiệm trên 50% là 161/169 người. Tổng số người ứng cử đạt tỷ lệ tín nhiệm dưới 50% là 8/169 người. Căn cứ quy định, không đưa vào danh sách ứng cử 8 người có số phiếu tín nhiệm của cử tri nơi cư trú dưới 50%. 

Trước hội nghị hiệp thương lần 3, Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM tiếp nhận 2 đơn xin rút tên khỏi danh sách ứng cử đại biểu HĐND TPHCM khóa X do yêu cầu công tác chuyên môn.

Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN TPHCM trình Hội nghị hiệp thương lần thứ ba lựa chọn, giới thiệu danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu HĐND Thành phố khóa X gồm 159 người.

Tuyết Dân

 
TIN MỚI