Nhớ nồi thịt kho rệu ăn xuyên tết vẫn còn thèm

26-01-2023 06:55:05
Ngày xưa… cho đến bây giờ, cứ tết đến xuân về, là nhà nhà đều có nồi thịt kho hột vịt. Nhà tôi cũng không ngoại lệ.