Kết quả tìm kiếm cho "ma sam den"

Kết quả 1 - 12 trong khoảng 1

  • Chồng mỉa mai tôi mơ chuyện cung trăng...

    Chồng mỉa mai tôi mơ chuyện cung trăng...

    19-05-2019 11:23:00

    Mặc chồng mỉa mai ngồi mặt đất mơ chuyện cung trăng, tôi ráng sức cày bừa. Còn sức, không lo làm lụng tích góp, bao giờ mới có. Tuổi già ập đến, run sợ khi thấy mình trắng tay. Nhờ con cái hả? Khó nói lắm!