Nửa tấm hình cưới

02/10/2022 - 21:16

PNO - Vừa lấy cái kéo cắt đôi tấm hình cưới trong album ảnh, mẹ vừa khóc. Tôi ngồi nhặt những vụn ảnh cho vào cái hộp thiếc đựng trà nay đã rỗng không để chơi đồ hàng.

 

 

0:000:00

 

 


 


Giọng đọc: Tiểu Quyên

Bài: Yukiko

Bài hát: Bài không tên số 2 (NS: Vũ Thành An - CS: Vũ Khanh)

 
TIN MỚI

cachecache BAOPNO_GET_NEWS_FEATURE_BY_CATEpodcastsvi /strCate=podcasts