Nâng cao hiệu quả hoạt động các hội quần chúng

02/11/2022 - 13:35

PNO - Sáng 2/11, Thành ủy TPHCM tổ chức tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 17-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XI) về tiếp tục đổi mới và tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với các hội quần chúng.

Phó trưởng ban Thường trực Ban Dân vận Thành ủy TPHCM Nguyễn Thị Bạch Mai cho biết, trong 10 năm qua, từ khi Bộ Chính trị ban hành Chỉ thị 17, các hội quần chúng được thành lập và phát triển khá nhanh trên địa bàn TP.

Các hội quần chúng đóng góp tích cực trên nhiều lĩnh vực kinh tế - văn hóa - xã hội - an ninh - quốc phòng của TPHCM.
Các hội quần chúng đóng góp tích cực trên nhiều lĩnh vực kinh tế, văn hóa - xã hội, an ninh - quốc phòng của TPHCM

Tính đến cuối tháng 4/2022, UBND TPHCM đã ban hành quyết định thành lập 1.350 hội. Ngoài ra, còn có 739 quỹ xã hội, quỹ từ thiện; hơn 100 chi nhánh, văn phòng đại diện các hội trung ương trú đóng và 129 tổ chức phi chính phủ nước ngoài được cấp phép hoạt động trên địa bàn TP. Bên cạnh đó, ở phường, xã, thị trấn còn có hơn 100 loại nhóm, hội, câu lạc bộ hoạt động trên các lĩnh vực về văn hóa, nghệ thuật, thể thao, giải trí, ái hữu, tương tế, họ tộc, hội đồng hương, hội đồng học, tín ngưỡng, tôn giáo…

Bà Nguyễn Thị Bạch Mai nhận định, đa số hội quần chúng hoạt động đúng pháp luật, tôn chỉ, mục đích và điều lệ đã được các cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. Đồng thời có những đóng góp thiết thực cho sự phát triển kinh tế - xã hội của TPHCM trên nhiều phương diện; phát huy tính chủ động và huy động các nguồn lực góp phần thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, giữ vững và ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn TPHCM. Góp phần tạo được sự đồng thuận, tăng cường mối quan hệ mật thiết giữa Đảng, Nhà nước và nhân dân, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc. 

Một số hội quần chúng cũng đã làm tốt nhiệm vụ tham mưu, đề xuất cho TPHCM nhiều ý kiến tích cực về chuyên môn, nghiệp vụ, thực hiện tốt chức năng tư vấn, phản biện và giám sát phản ánh những vấn đề phát sinh ngoài xã hội, các chương trình, dự án, đề tài nghiên cứu, cơ chế chính sách phù hợp với chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, nhất là các hội có tính chất đặc thù.

Phó bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Hồ Hải nhấn mạnh các hội quần chúng là phương thức tập hợp
Phó bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Hồ Hải nhấn mạnh các hội quần chúng là phương thức tập hợp quần chúng hiệu quả, góp phần quan trọng phát triển TPHCM trên nhiều lĩnh vực

Phó bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Hồ Hải nhấn mạnh, tính chất một đô thị đặc biệt, một trung tâm lớn về kinh tế, văn hóa, giáo dục - đào tạo, khoa học - công nghệ, đầu mối giao lưu và hội nhập quốc tế của TPHCM, trong đó các hội quần chúng là một phương thức tập hợp quần chúng của Đảng. Nhờ làm tốt công tác này, TPHCM đã huy động tổng hợp nguồn lực góp phần phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh. 

Để công tác hội quần chúng ngày càng nâng cao chất lượng, hiệu quả hơn, Phó bí thư Nguyễn Hồ Hải yêu cầu tập trung tuyên truyền, phổ biến chủ trương, quan điểm của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước về hội quần chúng; quán triệt các quan điểm chỉ đạo nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền và toàn hệ thống chính trị về vị trí, vai trò của hội quần chúng trong tình hình mới.

Các hội quần chúng tập hợp được nhiều cá nhân tích cực tham gia các hoạt động vì an sinh xã hội
Các hội quần chúng tập hợp được nhiều cá nhân tích cực tham gia các hoạt động vì an sinh xã hội

Thực hiện công tác quản lý hội theo đúng quy định pháp luật, kịp thời khen thưởng các hội hoạt động hiệu quả, xử lý các hội vi phạm pháp luật, điều lệ hội trong quá trình hoạt động; nghiên cứu các chính sách khuyến khích, tạo điều kiện để hội phát huy vai trò, tiềm năng, thế mạnh trong đóng góp tích cực, hiệu quả và sự phát triển của TP.

Phó bí thư Thành ủy TPHCM cũng yêu cầu các cơ quan chức năng phối hợp chặt chẽ các hội quần chúng trong công tác vận động nhân dân thực hiện các nhiệm vụ liên quan, tổ chức các phong trào thi đua yêu nước; tăng cường công tác giám sát, phản biện xã hội, xử lý các kiến nghị, đề xuất của các hội đối với các cơ quan hành chính nhà nước. Nghiên cứu đổi mới nội dung, phương thức, đa dạng các loại hình tập hợp theo lĩnh vực, loại hình hoạt động...

Tam Bình

 
TIN MỚI