Các hộ kinh doanh tại phố cà phê đường tàu mong muốn có giải pháp phù hợp hơn

VIDEOS 15/09/2022 - 17:19

Các hộ kinh doanh mong đợi chính quyền có cách xử lý vẹn toàn hơn để vừa đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường sắt, vừa không gây lãng phí cơ hội phát triển kinh tế, du lịch.

CÁC KÊNH VIDEO