Kết quả tìm kiếm cho "chi thi 19 ct tu"

Kết quả 1 - 12 trong khoảng 1

  • Triển khai Chỉ thị 19 bằng những việc làm cụ thể

    Triển khai Chỉ thị 19 bằng những việc làm cụ thể

    27-10-2019 18:00:00

    Suốt một năm qua, các cấp Hội ở quận 8 đã triển khai thực hiện cuộc vận động “Người dân thành phố Hồ Chí Minh không xả rác ra đường và kênh rạch, vì Thành phố sạch và giảm ngập nước” trên địa bàn.