Menu

Nếu sản phụ muốn lưu trữ tế bào gốc từ máu cuống rốn, mức phí phải đóng là 25 triệu đồng.

Thời gian bắt đầu niềng răng thường được áp dụng khi bé đã thay răng sữa với tuổi phổ biến nhất từ 10-12 tuổi.
Trang 8 trong 30