Phòng, chống tham nhũng: "Mỗi cán bộ phải tự quản trị bản thân mình"

29/04/2022 - 16:11

PNO - Ngày 29/4, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên đã chủ trì Hội nghị tổng kết công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2021, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2022.

 

 

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên nhấn mạnh công tác tự rèn luyện, chỉnh đốn của mỗi cán bộ, đảng viên đối với công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.
Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên nhấn mạnh mỗi cán bộ, đảng viên cần tự rèn luyện, chỉnh đốn đối với công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên chỉ đạo: “Cần làm cho hệ thống chính trị, người dân nhận thức sâu sắc công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực là nhiệm vụ đặc biệt trong công tác xây dựng, chỉnh đốn đảng, là việc thường xuyên, lâu dài…”. Từ đó, các cấp ủy, tổ chức đảng, các cơ quan, đơn vị phải có kế hoạch quán triệt sâu rộng hơn nữa, thường xuyên hơn nữa, quan tâm thật sự hơn nữa và đề ra giải pháp, chính sách phòng ngừa tiêu cực trong từng cơ quan, đơn vị, từng hoạt động của mình.

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên cũng yêu cầu thực hiện nghiêm chỉ đạo của trung ương, trong đó quá trình thanh tra, kiểm tra, thi hành án cần có sự liên kết chặt chẽ để xử lý kịp thời, nghiêm minh, chính xác. Chủ động cung cấp thông tin kết quả kiểm tra xử lý và công khai những vấn đề có thể công khai được để quần chúng nhân dân theo dõi, giám sát, phát huy tác dụng phòng ngừa, giáo dục răn đe, tạo sự đồng thuận trong xã hội.

Đồng thời tiếp tục triển khai quán triệt chương trình hành động số 14 của Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM yêu cầu các ban của Thành ủy, các tổ chức đảng, đảng đoàn trực thuộc Thành ủy phối hợp thực hiện có hiệu quả 12 nhóm nhiệm vụ trong công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực trên lĩnh vực kinh tế - xã hội. Đặc biệt quan tâm đến công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực trên lĩnh vực chính trị, đạo đức, lối sống. “Chúng ta quán triệt quan điểm lấy phòng ngừa là chính, lấy xây là chính, mỗi cán bộ đảng viên tự ý thức học tập, rèn luyện phong cách, đạo đức Hồ Chí Minh, tự quản trị bản thân mình” - Bí thư Thành ủy TPHCM nhấn mạnh.

Bên cạnh đó, tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, thường xuyên kiểm tra đôn đốc phát hiện, uốn nắn, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng, tiêu cực ở các cấp, các ngành. “Đối với người đứng đầu để xảy ra sai phạm cũng phải có quy trình xử lý rõ ràng trong từng cơ quan đơn vị. Công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực phải trở thành trách nhiệm chung của mỗi người, mỗi ngành mỗi cấp, chứ không phải riêng của cấp trên cấp dưới. Đồng thời, phải có cơ chế khuyến khích, nâng cao trách nhiệm của các cấp ủy đảng, chính quyền, cơ quan, đơn vị trong việc tự kiểm tra, phát hiện, xử lý vụ việc trong phạm vi nhiệm vụ của mình…” - Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên yêu cầu.

 

Toàn cảnh Hội nghị.
Toàn cảnh Hội nghị

Phó trưởng ban Nội chính Thành ủy TPHCM Võ Văn Quận cho biết, trong năm 2021, Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM đã luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí. Các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền chủ động xây dựng và triển khai các chương trình, kế hoạch về công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí phù hợp đặc điểm, tình hình của địa phương, cơ quan, đơn vị. Các cơ quan tiến hành tố tụng 2 cấp của TP thường xuyên phối hợp trong công tác giải quyết tin báo, tố giác tội phạm, công tác điều tra, truy tố, xét xử. Định kỳ tổ chức họp liên ngành để trao đổi thông tin, thống nhất quan điểm giải quyết đối với các vụ án, vụ việc phức tạp được dư luận xã hội quan tâm…

Tuy nhiên, công tác phối hợp giữa một số cơ quan, đơn vị có lúc còn chậm tiến độ, nhất là trong lĩnh vực giám định tư pháp. Ông Võ Văn Quận thẳng thắn nhìn nhận: “Hiệu quả thực hiện các giải pháp phòng ngừa tham nhũng ở một số đơn vị chưa cao; tiến độ xử lý tin tố giác tội phạm và công tác điều tra, truy tố, xét xử ở một số vụ án tham nhũng còn chậm; phát hiện tiêu cực, tham nhũng qua hoạt động kiểm tra, tự kiểm tra còn ít…”.  

Phát biểu tại Hội nghị, Phó trưởng ban Nội chính Trung ương Nguyễn Văn Yên cho biết đề án thành lập Ban chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực cấp tỉnh chính thức được Bộ Chính trị thông qua vào ngày 20/4 và sẽ dưới sự chỉ đạo, lãnh đạo của Tổng bí thư nhằm phát huy các bài học kinh nghiệm từ Ban Chỉ đạo trung ương.

Ông Nguyễn Văn Yên mong rằng Ban Thường vụ, Thường trực Thành ủy, Bí thư Thành ủy, người đứng đầu các cơ quan tổ chức Đảng của Thành ủy TPHCM tiếp tục phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ phòng, chống tham nhũng tiêu cực, đưa công tác quan trọng này đi vào thực chất: “Mong các đồng chí cố gắng trả lời câu hỏi: "Kết quả phòng, chống tham nhũng, tiêu cực được nêu trong báo cáo đã đúng với tình hình thực tế tham nhũng tiêu cực đang diễn ra?" và có giải pháp cụ thể, quyết liệt!”.

Tam Bình

 
TIN MỚI