Ông Vương Đình Huệ giữ chức Chủ tịch Quốc hội

31/03/2021 - 09:36

PNO - Với 100% ĐBQH tham gia biểu quyết tán thành thông qua Nghị quyết, ông Vương Đình Huệ đã trở thành tân Chủ tịch Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam.

Xem clip:

Sáng 31/3, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết bầu Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng bầu cử Quốc gia với ông Vương Đình Huệ. 

Sau đó, tân Chủ tịch Quốc hội đã tuyên thệ trước cờ đỏ sao vàng, tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, nhân dân, với Hiến pháp nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam; nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ Đảng và Nhà nước, nhân dân giao phó. 

Vương Đình Huệ tuyên thệ.
Tân Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tuyên thệ

Chia sẻ sau khi nhận nhiệm vụ mới, tân Chủ tịch Quốc hội nói: "Tôi nguyện sẽ đem hết sức mình, cùng tập thể Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, các cơ quan của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và các vị đại biểu Quốc hội kế thừa, phát huy truyền thống tốt đẹp và thành tựu to lớn của Quốc hội qua các thời kỳ, tiếp tục đổi mới phương thức, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Quốc hội vì mục tiêu tối thượng phụng sự lợi ích của quốc gia, dân tộc, vì hạnh phúc của nhân dân".

Trong vai trò là là Chủ tịch Hội đồng bầu cử Quốc gia, ông Vương Đình Huệ cho biết sẽ cùng các thành viên trong Hội đồng thực hiện nghiêm túc chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo luật định; tổ chức thành công cuộc bầu cử nhằm bầu ra những đại biểu tiêu biểu, xứng đáng, đại diện cho ý chí, nguyện vọng, quyền làm chủ của nhân dân trong Quốc hội và HĐND các cấp trong nhiệm kỳ mới.

Tiểu sử của Tân Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ:

Ông Vương Đình Huệ sinh ngày 15/3/1957, quê quán xã Nghi Xuân, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An. Trình độ chuyên môn: Giáo sư, Tiến sĩ Kinh tế

Tóm tắt quá trình công tác:

- 9/1979 - 1985: Giảng viên Đại học Tài chính - Kế toán Hà Nội (nay là Học viện Tài chính); Phó bí thư Liên đoàn khoa kế toán; Ủy viên Ban Thường vụ Đoàn trường.
- 1985-1986: Học viên khoa Châu Âu, lớp tiếng Tiệp, Đại học Ngoại ngữ Hà Nội.

- 1986-1990: Nghiên cứu sinh tại Đại học Kinh tế Bratislava, Cộng hòa Slovakia; Bí thư chi bộ, đơn vị trưởng lưu học sinh và sau đó là Trưởng Hội lưu học sinh Việt Nam tại Bratislava.

- 1991-1992: Giảng viên Khoa Kế toán, Đại học Tài chính - Kế toán Hà Nội (nay là Học viện Tài chính).

- 10/1992 - 5/1993: Đảng ủy viên Đảng bộ, Phó trưởng khoa Kế toán, Trường Đại học Tài chính - Kế toán Hà Nội (nay là Học viện Tài chính).

- 6/1993 - 2/1999: Đảng ủy viên Đảng bộ, quyền Trưởng khoa rồi Trưởng khoa Kế toán, Trường Đại học Tài chính - Kế toán Hà Nội (nay là Học viện Tài chính).

- 3/1999 - 6/2001: Phó hiệu trưởng phụ trách đào tạo, Đảng ủy viên Đảng bộ Đại học Tài chính - Kế toán Hà Nội (nay là Học viện Tài chính).

- 7/2001 - 7/2006: Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Phó tổng Kiểm toán Nhà nước; Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối cơ quan kinh tế Trung ương.

- 4/2006: Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X của Đảng, ông được bầu là Ủy viên Trung ương Đảng.

- 7/2006 - 7/2011: Tổng Kiểm toán Nhà nước, Bí thư Đảng ủy cơ quan, Bí thư Ban Cán sự Đảng Kiểm toán Nhà nước. Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng, ông tiếp tục được bầu là Ủy viên Trung ương Đảng; Đại biểu Quốc hội khóa XIII.

- 8/2011 - 12/2012: Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Tài chính, Chủ tịch Hội đồng quản lý Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước; Đại biểu Quốc hội khóa XIII.

- 12/2012 - 4/2016: Trưởng ban Kinh tế Trung ương; Đại biểu Quốc hội khóa XIII.

- 4/2016 - 2/2020: Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, ông tiếp tục được bầu là Ủy viên Trung ương Đảng, được Ban Chấp hành Trung ương bầu vào Bộ Chính trị. Đại biểu Quốc hội khóa XIII, Ủy viên Ban Cán sự Đảng Chính phủ, Phó thủ tướng Chính phủ, Trưởng ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ (6/2016). Đại biểu Quốc hội khóa XIV.

- 7/2/2020: Bộ Chính trị điều động, phân công tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Thành ủy Hà Nội nhiệm kỳ 2015-2020.

- 11/6/2020: Quốc hội thông qua nghị quyết phê chuẩn miễn nhiệm chức vụ Phó thủ tướng Chính phủ đối với ông Vương Đình Huệ.

- 12/10/2020: Tại Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ thành phố Hà Nội, ông tái đắc cử Bí thư Thành ủy Hà Nội khóa XVII nhiệm kỳ 2020-2025.

- 30/1/2021: Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, ông tiếp tục được bầu là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026.

- 31/1/2021: Tại Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, ông được Ban Chấp hành bầu vào Bộ Chính trị khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026.

M.Quang

 
TIN MỚI