Những người đàn bà… bình thường

09-08-2022 06:01:01
Những người đàn bà bình thường giống như một mặt hồ phẳng lặng không gợn sóng. Họ luôn có cách để đưa mình trở về trạng thái tĩnh nhất.