Nhà vườn không dám chuyển nhiều bưởi Diễn về TPHCM bán vì lo ế ẩm

VIDEO 14/12/2022 - 13:10

Vì giá cây bưởi Diễn khá cao nên khách hàng đa phần là các doanh nghiệp và thị trường thú chơi bưởi Diễn tính đến thời điểm này khá trầm lắng do sự ảnh hưởng của tình hình kinh tế chung.

Minh An - Thu Hương

CÁC KÊNH VIDEO