Người nước ngoài cầm bảng xin tiền ở nhiều thành phố Việt Nam

VIDEO 08/03/2023 - 16:50

Tình trạng người nước ngoài cầm bảng xin tiền trên đường phố ngày càng nhiều, trong đó có người không hề gặp khó khăn. 

Thu Hương - Tam Nguyên

CÁC KÊNH VIDEO