Kiếm tiền triệu từ nghề lặt lá mai mùa Tết

VIDEO 09/01/2023 - 12:16

Nhiều công nhân thời vụ được thuê gần nửa triệu mỗi ngày để lặt lá mai trong những ngày gần tết. Càng cận tết, giá thuê nhân công sẽ tăng cao hơn vì khan hiếm lao động. 

Minh An - Thu Hương